Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat wij cookies gebruiken. Meer informatie Akkoord

naar de RHE-X-startpagina

Colofon

Rhenus SE & Co. KG
Rhenus-Platz 1
59439 Holzwickede
Duitsland

Telefoon: +49 (0)2301 29-0
Telefax: +49 (0)2301 29-1215
E-mail: it-recycling(at)de.rhenus.com

Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Beherende vennoot: Rhenus Verwaltungs SE

Directie:
Klemens Rethmann (directievoorzitter)
Tobias Bartz
Egbert Bernsmeister
Michael Brockhaus
Dr. Stephan Peters
Michael Viefers
Andreas Stöckli

Bevoegde rechtbank: Amtsgericht Hamm

Handelsregister: HRA 2448

BTW-nr: DE223423245

Voor vragen over de inhoud, neemt u contact op met: contact@rhe-x.com

Uitsluiting van aansprakelijkheid

1. Inhoud van het online-aanbod

Rhenus SE & CO. KG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de vermelde gegevens. Aansprakelijkheidsclaims tegen Rhenus SE & CO. KG die betrekking hebben op materiële of immateriële schade, veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de getoonde informatie resp. door het gebruik van foutieve of onvolledige informatie, zijn in principe uitgesloten, voor zover Rhenus SE & Co. KG geen aantoonbare moedwillige of grove nalatigheid kan worden verweten. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. Rhenus SE & Co. KG behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het complete aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te stoppen.

2. Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe internetpagina's ("links") die buiten het verantwoordelijkheidsbereik van Rhenus SE & Co. KG liggen, zou een aansprakelijkheid alleen dan van kracht worden, wanneer Rhenus SE & Co. KG bekend is met de content en het technisch en redelijkerwijs mogelijk zou zijn om het gebruik in het geval van illegale content te verhinderen. Rhenus SE & Co. KG verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het tijdstip van het aanbrengen van de links er geen illegale content op de te koppelen pagina's te zien was. Rhenus SE & Co. KG heeft geen enkele invloed op de actuele en toekomstige vormgeving, de content of het auteurschap van de gekoppelde/verbonden pagina's. Daarom distantieert Rhenus SE & Co. KG zich hierbij uitdrukkelijk van alle content van alle gekoppelde/verbonden pagina's die na het aanbrengen van de link is gewijzigd. Deze verklaring is van toepassing op alle links en verwijzingen op de eigen internetsite van de onderneming en op de vermeldingen van derden in de door Rhenus SE & Co. KG gecreëerde gastenboeken, discussiefora en mailinglijsten. Voor illegale, foutieve of onvolledige content en met name voor schade als gevolg van het gebruik of niet-gebruik van dergelijke getoonde informatie is alleen de aanbieder van de pagina verantwoordelijk waarnaar is verwezen, niet degene die via links slechts naar de betreffende publicatie verwijst.

3. Auteurs- en merkenrecht

Rhenus SE & Co. KG streeft ernaar om in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafische afbeeldingen, geluidsdocumenten, videofragmenten en teksten in acht te nemen, de in eigen beheer vervaardigde grafische afbeeldingen, geluidsdocumenten, videofragmenten en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije grafische afbeeldingen, geluidsdocumenten, videofragmenten en teksten. Alle op de internetsite genoemde en zo nodig door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn onbeperkt onderhevig aan de bepalingen van het op dat moment geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de betreffende geregistreerde eigenaren. Louter en alleen vanwege het vermelden mag niet worden geconcludeerd dat merknamen niet door rechten van derden beschermd worden! Het auteursrecht voor gepubliceerde, door Rhenus SE & Co. KG zelf vervaardigde objecten blijft uitsluitend bij de Rhenus SE & Co. KG. Verveelvoudiging of het gebruik van dergelijke grafische afbeeldingen, geluidsdocumenten, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van Rhenus SE & Co. KG niet toegestaan.

4. Privacybescherming

Voor zover op de internetsite de mogelijkheid bestaat tot het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen), vindt het opgeven van deze gegevens door de gebruiker op uitdrukkelijk vrijwillige basis plaats. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is - voor zover technisch mogelijk en redelijk - ook zonder opgave van dergelijke gegevens resp. onder vermelding van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem toegestaan.

5. Gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om de kwaliteit van de structuur en de inhoud van onze website te verbeteren en om een gebruikersgerichte en een zo soepel mogelijke navigatie mogelijk te maken. Voor de duur van uw bezoek plaatsen wij zogenaamde sessiecookies. Die worden gebruikt om vast te leggen welke content er vanaf uw pc is bekeken terwijl u verder surft en ze helpen ook uw veiligheid tijdens het surfen te verhogen. Als u onze website verlaat of een tijdje niet op een van onze pagina's klikt, worden deze kortstondige cookies weer gewist.
Cookies kunnen geen schade veroorzaken aan uw pc. Ze vormen geen veiligheidsrisico in de zin van virussen of spionage op uw pc. U bepaalt zelf hoe u met cookies omgaat. Gebruik de helpfunctie van uw browser om cookies te accepteren, af te wijzen, te beoordelen of te verwijderen.

6. Rechtskracht van deze uitsluiting van aansprakelijkheid

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid moet als onderdeel van de internetsite worden gezien van waaruit naar deze pagina verwezen is. Voor zover delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig voldoen aan de geldende rechtspositie, blijven de inhoud en hun geldigheid van de overige delen van het document hierdoor onaangetast.